Ядро

Ядро (nucleus) – генетичен апарат в еукариотните клетки. Представлява сложно устроена клетъчна структура, обособила се в еволюцията като отделен компартмент в еукариотната клетка. В жизнения цикъл на клетката ядрото претърпява сложни промени, затова се приема, че ядрото има две морфологични и функционални състояния: интерфазно ядро (вж. интерфазно ядро) и хромозоми (вж. хромозоми). Те съответстват и на двете състояния на клетката в жизнения й цикъл – неделяща се клетка (интерфазно ядро) и деляща се клетка (хромозоми).

Фиг. 1. Структура на интерфазно ядро. А) схема; Б) електронномикроскопска снимка

yadro1

Промени в ядрото през жизнения цикъл на клетката

yadro2

 

ТЪРСЕНЕ

© 2024 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков