Ядрена пора

Ядрена пора (nuclear pore) – характерна структура в обвивката на ядрото (вж. ядро). Порите се образуват при сливане на външната и вътрешната ядрена мембрана. Имат сложна структура: изградени са от периферно разположени белтъчни глобули, образуващи два белтъчни пояса (пръстена) и една голяма централно разположена белтъчна глобула. Броят на порите в обвивката е твърде голям – средно около 15% от повърхността на ядрото е под формата на пори (общо 12 000 пори). В големите ядра (яйцеклетки на земноводни) порите в едното ядро са около 10 7.

През порите се извършва избирателен транспорт на молекули и йони между цитоплазмата и ядрото.

Фиг. 1. Ядрени пори. А) схема; Б) електронномикроскопска снимка

yapo1

Фиг. 2. Структура на ядрена пора

yapo2

ТЪРСЕНЕ

© 2024 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков