Ядрена обвивка

Ядрена обвивка (nuclear envelop) – структурна част на ядрото (вж. ядро), състояща се от външна ядрена мембрана, вътрешна ядрена мембрана, междумембранно пространство и ядрени пори. Външната ядрена мембрана е свързана с мембраната на гранулираната ендоплазмена мрежа. По външната й повърхност са разположени рибозоми. В местата, където се оформят ядрените пори (вж. ядрена пора), външната и вътрешната мембрана са свързани.

Фиг. 1. Компоненти на ядрената обвивка

ya1

ТЪРСЕНЕ

© 2023 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков