Шевово свързване

Шевово свързване (зъбчато свързване, интердигитация) (intedigitations) – вид клетъчен контакт (вж. клетъчни контакти) между две съседни клетки. Този контакт е вариант на простия контакт (вж. прост контакт) – разстоянието между двете мембрани е 10 – 20 нм. Характерен е за епителни клетки, където обикновено се редува с дезмозоми. Мембраните на съседните клетки се вгъват паралелно една в друга, което осигурява голяма площ на контакт между двете клетки.

Фиг. 1. Шевово свързване между епителни клетки (електронномикроскопска снимка)

shsv1

Фиг. 2. Шевово свързване (електронномикроскопска снимка с голямо увеличение)

Цитоплазма на двете клетки; 2. Клетъчна мембрана на съседните клетки; 3. Междумембранно пространство

shsv2

ТЪРСЕНЕ

© 2023 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков