Цитоплазма

Цитоплазма (cytoplasm) – задължителна структурна част на всяка клетка. Цитоплазмата включва цитозола (вж. цитозол), клетъчните органели (вж. органели) и включения (вж. включения). При прокариотните клетки цитоплазмата се състои от цитозол, рибозоми (това са единствените клетъчни органели) и различни включения. При еукариотните клетки цитоплазмата има сложна структура – освен цитозол и включения тя включва и мембранните и немембранните органели.

citoplazma

ТЪРСЕНЕ

© 2024 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков