Центромер

Центромер (първично прищъпване) (centromere) – стеснен участък на хромозомата, който я разделя напречно на две части (рамена). Съотношението между двете рамена (вж. раменен индекс) е основна характеристика на хромозомите (късо рамо (p)/дълго рамо (q).

Според положението на центромера хромозомите се разделят на 3 групи:

1) метацентрични – с центромер по средата и еднакво дълги рамена;

2) субметацентрични – с изместен към единия край центромер; двете рамена са различно дълги, но все пак разликата не е твърде голяма;

3) акроцентрични – със силно изместен към единия край центромер, така че едното рамо е съвсем късо;

4) телоцентрични – центромерът е в самия им край и имат само едно рамо.

Обикновено телоцентрични хромозоми не се срещат в нормалния хромозомен набор, а са резултат от разкъсване на хромозома в областта на центромера или непосредствено до него.

Фиг. 1. Центромер

centromer1

Фиг. 2. Видове хромозоми в зависимост от разположението на центромера

centromer2

ТЪРСЕНЕ

© 2024 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков