Хиазма

Хиазма (chiasma) – мястото, където е протекъл кросинговър. В мястото на хиазмите хомоложните хромозоми остават свързани до анафаза.

Фиг. Последователни етапи в хромозомите през профаза 1 на мейоза по време на кросинговър.

hiazma1

ТЪРСЕНЕ

© 2023 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков