Фрагмопласт

Фрагмопласт (cell plate) – пластинка, разделяща двете дъщерни растителни клетки през цитокинезата (вж. цитокинеза). Образува се от сливането на везикули (мехурчета), образувани от апарата на Голджи.

Фиг. 1. Цитокинеза при растителни клетки (със стрелка е показан фрагмопластът) – микроскопски препарат.

fragmoplast1

Образуване на фрагмопласт

fragmoplast2

ТЪРСЕНЕ

© 2023 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков