Фокален контакт

Фокален контакт (адхезионен контакт, плака на адхезия) (focal contact) – вид клетъчен контакт (вж. клетъчни контакти), осъществяващ прикрепване на клетките към междуклетъчното вещество или към различни субстрати. Строежът на фокалния контакт е сходен с простите контакти (вж. прост контакт), но прикрепването към междуклетъчното вещество (при епителните клетки това е базалната пластинка) се осъществява чрез белтъци от групата на интегрините.

fokkont1

ТЪРСЕНЕ

© 2023 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков