Фаза на нарастване

Фаза на нарастване (растеж) (growth рhase) – фаза при процеса на образуване на гамети (вж. гаметогенеза). През тази фаза клетките (вж. сперматоцити I ред и овоцити I ред) остават дълго в интерфазно състояние. През дългия G1 период в тях се синтезират усилено РНК-и и белтъци и те нарастват. Особено е чувствително нарастването на овоцитите I ред. В тях се натрупват хранителни вещества (т. нар. жълтъчна материя), необходими за изхранването на бъдещия зародиш. В зависимост от количеството на натрупаните в овоцитите I ред хранителни вещества има различни видове яйцеклетки – алецитални, олиголецитални, мезолецитални и полилецитални (вж. яйцеклетка).

Фиг. 1. Фази на гаметогенезата

fazanan1

ТЪРСЕНЕ

© 2023 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков