Урацил

Урацил (uracil, U) – вид азотна база, производна на пиримидина, влизаща в състава на някои нуклеотиди (вж. азотни бази).

uracil1

ТЪРСЕНЕ

© 2023 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков