Сперматозоиди

Сперматозоиди (sperm, spermatozoa) – мъжки полови клетки (вж. гамети). Образуват се при процеса сперматогенеза, протичащ в семенниците (тестисите). Сперматозоидите са подвижни клетки, състоящи се от главичка, шийка, свързваща (средна) част и опашка (фиг. 1). В главичката се намират ядрото (обвито от тънък слой цитоплазма) и акрозомата (едномембранна структура, съдържаща хидролитични ензими). При оплождането акрозомата се разкъсва и ензимите осигуряват придвижването на сперматозоида през обвивката от фоликулни клетки на яйцеклетката. В основата на камшичето се намира базално телце (вж.). Камшичето има типична за този органел структура – изградено е от 9 двойки периферно разположени микротубули и две микротубули, разположени в центъра (вж. камшиче). В средната част около аксонемата (вж. аксонема) се разполагат митохондрии, образуващи необходимата за движението на сперматозоида енергия.

Фиг. 1. Структура на сперматозоид

spermatozoidi1

Фиг. 2. Сперматозоиди, атакуващи яйцеклетка.

spermatozoidi2

Фиг. 3. Сперматозоиди на човек

spermatozoidi3

Фиг. 4. Сперматозоид (електронноми

 

кроскопска снимка)

spermatozoidi4

Анимация: Движение на сперматозоид

spermatozoidi5

spermatozoidi6

spermatozoidi7

ТЪРСЕНЕ

© 2023 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков