Синапси

Синапси  (sinapse) – вид комуникативен контакт, който осигурява преминаване на вещества (невромедиатори) и сигнали между две съседни клетки (вж. клетъчни контакти). Най-често представлява  контакт между два неврона.  Синапси има и между неврони и  ефекторни (мускулни или жлезисти) клетки, които получават сигнал за действие. Честотата и амплитудата на  сигнала в синапса може да се регулира.

Синапсът се състои от пресинаптична мембрана (мембраната на едната клетка), постсинаптична мембрана(мембраната на другата клетка) и синаптична празнина (фиг.1). В разширението на аксона има множество митохондрии и синаптични мехурчета (везикули), изпълнени с вещество-невромедиатор. Най-често невромедиаторът е ацетилхолин.

Фиг.1. Структура на синапс

sinapsi1

Предаване на нервен импулс между два неврона през синапса.

sinapsi2

При достигане на нервният импулс до разширението на аксона, през клетъчната мембрана става проникване на Са-йони от междуклетъчното пространство. Образуваните везикули с медиатор се придвижват към пресинаптичната мембрана и чрез екзоцитоза (вж.) невромедиатора се отделя в синаптичната празнина, където се свързва с рецептори на постсинаптичната мембрана. Това води до възникване на нервен импулс в мембраната на клетката.

sinapsi3

 

ТЪРСЕНЕ

© 2024 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков