Рибонуклеопротеидни комплекси

Рибонуклеопротеидни комплекси (protein-RNA complex) – вид нуклеопротеидни комплекси (вж. нуклеопротеидни комплекси), изградени от белтъци и рибонуклеинови киселини. Рибонуклеопротеидни комплекси са рибозомите (вж. рибозоми) и РНК-съдържащите вируси.

Фиг. 1. Рибозомите са рибонуклеопротеидни комплекси. Еукариотната рибозома е изградена от 4 РНК-и с различна дължина и над 80 белтъка.

ribkoeksi1

Фиг. 2. Вирусът на тютюневата мозайка има форма на цилиндър, в центъра на който е разположена молекула РНК, а стената на цилиндъра (капсида) се състои от 2130 еднакви белтъчни субединици.

ribkoeksi2

Участие на рибозомите в процеса транслация.

ribkoeksi3

ТЪРСЕНЕ

© 2023 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков