Рибонуклеинова киселина

Рибонуклеинова киселина (РНК) (ribonucleic acid) – нуклеинова киселина, молекулата на която е изградена от четирите вида рибонуклеотиди, свързани чрез 3'-5' фосфодиестерни връзки в една полинуклеотидна верига (вж. нуклеинови киселини). В пространството веригата може да образува двуспирални участъци, като завива около себе си. В тези участъци между азотните бази на срещуположно разположените нуклеотиди възникват водородни връзки (вж. правило за комплементарност), които стабилизират спиралата.

rnk000

РНК е свързана главно със синтеза на белтъци в клетката. В зависимост от функцията, която изпълняват при тази синтеза, има три вида РНК-и: транспортна РНК (тРНК) – вж., рибозомна РНК (рРНК) – вж. и информационна РНК (иРНК) – вж.

Фиг. 1. Вторична структура на РНК

rnk222

Фиг. 2. Третична структура на тРНК

rnk111

ТЪРСЕНЕ

© 2024 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков