Рибозомна РНК (рРНК)

Рибозомна РНК (рРНК) (ribonucleic acid) – вид РНК (вж. рибонуклеинова киселина).

Рибозомната РНК е около 80% от общото количество РНК в клетката. Има главно структурообразуваща функция – заедно с белтъци изгражда рибозомите.

Рибозомите на еукариотната клетка съдържат четири различни рРНК с различна дължина на молекулата – 28S рРНК, 18S рРНК, 5,8S рРНК и 5S рРНК (вж. рибозоми).

Фиг. 1. Рибозомни РНК в еукариотна рибозома

ribozomnarnk2

Роля на рибозомите в синтеза на белтъци

 

ТЪРСЕНЕ

© 2024 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков