Рибозоми

Рибозоми (ribosomes) – немембранни органели, задължителни за всички клетки. Рибозомите са рибонуклеопротеидни комплекси. Изградени са от над 80 белтъка и 4 различни по големина рРНК-и. Рибозомата се състои от две частици – голяма и малка, наречени субединици. Двете субединици са свързани чрез Mg2+ и лесно могат да се разделят (фиг. 1 и 2).

В цитозола на еукариотните клетки рибозомите са с по-големи размери – 80S, докато при прокариотните клетки са с по-малки – 70S (вж. сведберг). Рибозомите участват в синтезата на белтъци (вж. транслация). Всяка клетка съдържа огромно количество рибозоми.

Фиг. 1. Структура на рибозома

ribozomi1

Фиг. 2. Структура на еукариотна рибозома

ribozomi2

Участие на рибозомите в синтеза на белтъци

ribozomi3

ТЪРСЕНЕ

© 2023 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков