Пиримидинови бази

Пиримидинови бази (pyrimidines) – азотни бази (вж.), производни на пиримидина. Пиримидинови азотни бази са цитозин, тимин и урацил. Цитозинът се среща и при двете нуклеинови киселини, докато тимитът е характерна база за ДНК, а урацилът – за РНК. 

Фиг. 1. Пуринови и пиримидинови азотни бази, влизащи в състава на дезоксирибонуклеотидите.

pirbaz1

ТЪРСЕНЕ

© 2024 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков