Овогенеза

Овогенеза (oogenesis) – процес на образуване на женски гамети – яйцеклетки (вж. гаметогенеза). Овогенезата преминава през три фази – размножаване (вж. фаза на размножаване), нарастване (вж. фаза на нарастване) и зреене (вж. фаза на зреене). В резултат на овогенезата от една родоначална клетка (вж. овогонии) се образуват една яйцеклетка и три полярни телца (вж. полярно телце).

ovogeneza1

ТЪРСЕНЕ

© 2023 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков