Нуклеотиди

Нуклеотиди (nucleotide) – мономери на нуклеиновите киселини (вж. нуклеинови киселини). Всеки нуклеотид се състои от монозахарид с 5 въглеродни атома, азотна база и остатък от фосфорна киселина (фосфатен остатък; фосфат).

В зависимост от вида на пентозата (рибоза или дезоксирибоза) има два вида нуклеотиди – рибонуклеотиди (вж.) и дезоксирибонуклеотиди (вж.).

 

ВИДОВЕ НУКЛЕОТИДИ

Съставни части на нуклеотидите

Рибонуклеотиди

Дезоксирибонуклеотиди

1.       пентоза

рибоза

дезоксирибоза

2.       азотна база

аденин

гуанин

цитозин

тимин

аденин

гуанин

цитозин

урацил

3.       фосфатен остатък

фосфатен остатък

фосфатен остатък

Фиг. 1. Схематично представяне на структурните части на нуклеотид

nukleotid11 Copy

Фиг. 2. Нуклеотид с азотна база аденин

nukleotid122

ТЪРСЕНЕ

© 2024 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков