Нуклеинови киселини

Нуклеинови киселини (nucleic acids) – информативни молекули (апериодични хетеробиополимери), в чиято молекула е записана наследствената информация на клетката. Изградени са от нуклеотиди (вж.), свързани чрез фосфодиестерни връзки в дълги вериги.

В зависимост от изграждащите ги нуклеотиди нуклеиновите киселини са два вида – РНК (вж. рибонуклеинови киселини) и ДНК (вж. дезоксирибонуклеинови киселини).

Фиг. Нуклеинови киселини: А) РНК, Б) ДНК

nukleinkis1

ТЪРСЕНЕ

© 2024 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков