Ендоспора

Ендоспора (endospores) – структура, осигуряваща преживяването на бактериите при неблагоприятни условия. Етапите на спорообразуването са представени на фиг. 1.

Ендоспорите могат да съществуват години, без да извършват обмяна на веществата с околната среда. При настъпване на благоприятни условия за живот обвивката се разкъсва и от ендоспората се образува жизнеспособна клетка.

Фиг. 1. Етапи на образуване на ендоспора в бактериална клетка

endospora1

Фиг. 2. Електронномикроскопска снимка на майчина клетка с ендоспора

endospora2

ТЪРСЕНЕ

© 2023 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков