Ендорепродукция

Ендорепродукция (endomitosis) - процес на увеличаване количеството на ДНК в клетката, без това да се последва от разделяне на клетката, поради блокиране на жизнения цикъл.

В зависимост от мястото на блокиране, ендорепродукцията се проявява в образуване на многоядрени клетки, полиплоидия или политения. Многоядрени клетки се образуват при блокиране на жизнения цикъл през цитокинезата (фиг.1). Ако жизненият цикъл блокира през анафаза, броят на хромозомите се увеличава двукратно - получават се полиплоидни клетки. При политенията (вж. политенни хромозоми) блокирането става през синтетичния период, което води до увеличаване на броя на ДНК молекулите но броят  на хромозомите не се променя.

Фиг. 1. Чернодробни клетки  ( двуядрените клетки са посочени със стрелки).

 endorepro3

Фиг.1. Двуядрена епителна клетка

endorepro2

endorepro1

ТЪРСЕНЕ

© 2023 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков