Диплоиден хромозомен набор (2n)

Диплоиден хромозомен набор (2n) (diploid number of chromosomes) –  хромозомен брой в нормални телесни клетки. Състои се от двойки еднакви хромозоми (вж. хомоложни хромозоми), които са морфологичен израз на получените от гаметите хромозоми при оплождането. В половите клетки хромозомният набор е единичен, представен само от по една хромозома от всяка двойка (вж. хаплоиден хромозомен набор (n).

При човека диплоидният хромозомен набор е 46 (2n=46), а хаплоидните клетки имат 23 хромозоми (2n=46). (фиг.1)

Фиг.1. Схематично представяне на диплоиден и хаплоиден хромозомен набор.

diploiden1.gif

ТЪРСЕНЕ

© 2023 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков