Делене на клетката

Делене на клетката (cell division) – процес на размножаване на клетките. Разделянето на клетките обикновено се предхожда от репликация на генетичната информация. Удвоената генетична информация чрез деленето се предава на дъщерните клетки и по този начин се осигурява непрекъснатостта на генетичния поток във времето.

Деленето на клетката осигурява размножаването на едноклетъчните организми и образуването на половите клетки при многоклетъчните организми.

Клетъчното делене лежи в основата на размножаването и растежа на многоклетъчния организъм, на непрекъснато обновяване на остарелите клетки, на възстановяване на увредени тъкани и органи и запазване целостта на организма.

Деленето на клетките не означава само увеличаване на броя на клетките. Това е и механизъм, чрез който се предава наследственият материал (генетичната програма) в дъщерните клетки.

Прокариотните клетки се делят чрез делене на две (вж. бинарно делене) – ДНК се удвоява и двете молекули се предават на двете дъщерни клетки. Те имат абсолютно еднаква генетична информация.

При еукариотните клетки се наблюдават три вида делене:

Митоза – универсален начин за делене на еукариотни клетки, който осигурява точното разпределение на наследствената информация в две дъщерни клетки (вж. митоза).

Амитоза – клетъчно делене, при което генетичния материал се разделя неравномерно между две дъщерни клетки (вж. амитоза).

Мейоза  –  специално делене, в резултат на което се получават 4 хаплоидни клетки (n). Състои се от две последователни деления (вж. мейоза).

Бинарно делене при прокариотна клетка 

delene1

Митоза

delene2.gif

ТЪРСЕНЕ

© 2024 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков