Дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК)

Дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК) (deoxyribonucleic acid) – нуклеинова киселина (вж. нуклеинови киселини), молекулата на която е изградена от четирите вида дезоксирибонуклеотиди (вж.), свързани чрез 3'-5' фосфодиестерни връзки в две полинуклеотидни вериги.

Двете вериги в молекулата са:

  • антипаралелни (фиг.1)
  • комплементарни (срещуположно разположените нуклеотиди от двете вериги са свързани чрез водородни връзки, съгласно правилото за комплементарност   (вж. правило за комплементарност).
  • завити са около една мислена ос под формата на двойна спирала.

В молекулата на ДНК разстоянието между съседните двойки бази е 0.34 нм. Спиралата има две бразди - малка - в нея са разположени водородните връзки, свързващи срещуположните нуклеотиди, и голяма бразда, в която се разполагат белтъчни молекули. В един пълен оборот на спиралата има 10двойки бази - т.е. разстояние на един оборот е 3.4 нм. Диаметърът на молекулата е 20 нм (фиг.2).

В прокариотните клетки ДНК е кръгова молекула с дължина максимум до 4 мм. В еукариотните клетки ДНК е линейна молекула, чиято дължина достига до стотици см.

Фиг.1. ДНК сесъстои от две комплементарни и антиларалелни полинуклеотидни вериги

dezoksi kis1

Фиг.2. Структура на ДНК

dezoksi_kis2.png

dezoksi kis3

ТЪРСЕНЕ

© 2024 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков