Дезоксирибоза

Дезоксирибоза (deoxyribose) –  монозахарид с 5 въглеродни атома (пентоза), които влиза в състава на дезоксирибонуклеотидите (вж. дезоксирибонуклеотиди).

Фиг.1. Структурна формула на дезоксирибозата

dezoksiriboza1.jpg

ТЪРСЕНЕ

© 2023 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков