Гликокаликс

Гликокаликс (glycocalyx) –   надмембранна структура при животинските клетки. Представлява слой от олигозахариди, свързани с фосфолипиди или белтъци от клетъчната мембрана. Гликокаликсът има важни функции при образуването на клетъчните контакти, при запазване на необходимата микросреда за клетката и др.

Фиг.1.  Гликокаликс - олигозахаридите са означени със син цвят

glikokaliks1.png

Фиг.2. Електронно-микроскопска снимка на клетъчната повърхност на клетка от чревен епител.

glikokaliks2.png

ТЪРСЕНЕ

© 2024 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков