Второ мейотично делене

Второ мейотично делене (М2) (meiosis II) –   едно от двете деления на мейозата (вж. мейоза). При второто мейотично делене се разделят сестринските хроматиди на метафазните хромозоми.

ТЪРСЕНЕ

© 2023 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков