Включения

Включения (cytoplasmic Inclusions) – съставна част на цитоплазмата (вж. цитоплазма). Вклюценията са приети от външната среда или синтезирани в клетката вещества. Част от включенията се натрупват като резервни вещества, а друга част клетката отделя като продукти от жизнената си дейност. Включения са гликогеновите гранули в чернодробните и мускулните клетки (фиг.1.), мастната капка в бялата мастна тъкан (фиг.2.) и др.

Фиг. 1. Гликогенови гранули в клетка на черния дроб. Гликогеновите гранули се образуват от гладката ендоплазмена мрежа (вж. агранулирана ендоплазмена мрежа).

vklucenia1.png

Фиг.2. Мастна капка в клетки на бялата мастна тъкан

vklucenia2

ТЪРСЕНЕ

© 2023 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков