Бинарно делене

Бинарно (просто) делене (binary fission) – клетъчно делене при  прокариотните клетки. В резултат на бинарното делене от една майчина клетка се получават две дъщерни клетки с еднакво количество ДНК.

 Деленето протича бързо и при благоприятни условия продължава едва 20 минути.

Фиг.1. Схема на бинарно делене на прокариотна клетка.

binarno_delene1.jpg

Фиг.2. Електронно-микроскопска снимка на просто делене на прокариотна клетка.

 

binarno_delene2.jpg

Механизъм на бинарно делене

 

 

ТЪРСЕНЕ

© 2023 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков