Базални гънки

Базални гънки (вasal infolding) – образувания на клетъчната мембрана на базалната повърхност на клетката. Базалните гънки представляват неправилни дълбоки вгъвания на мембраната в долната (базална) част на клетката, които увеличават клетъчната повърхност. При клетки на извити бъбречни каналчета гънките са дълбоки и достигат до 1/3 от височината на клетката (фиг.1). Поради необходимост от енергия за извършване на активен транспорт през мембраната в базалните гънки има множество митохондрии (фиг.2).

Фиг.1.Базални гънки - схема

bazaltni_ganki1.jpg

Фиг.2. Базални гънки в бъбречно-епителни клетки (електронно-микроскопска снимка)

bazaltni_ganki2.jpg

ТЪРСЕНЕ

© 2024 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков