Азотни бази

Азотни бази (nitrogenous bases) – азотсъдържащи циклични органични съединения, производни на пиримидина (вж. пиримидинови бази) и на пурина (вж. пуринови бази). Азотните бази са съставни части на нуклеотидите (вж. нуклеотиди).

Фиг. Атомите в хетероцикления пръстен на азотната база се означават с цифри от 1 до 5 в пиримидиновите бази и от 1 до 9 – в пуриновите бази.

azotni_bazi_1.jpg

azotni bazi 2

ТЪРСЕНЕ

© 2024 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков