Анафазна хромозома

Анафазна хромозома (anaphase chromosome) – хромозома (вж. хромозома) през анафаза на митотичното делене (вж. анафаза). Анафазната хромозома съдържа половината от ДНК на метафазната хромозома, по-точно тя представлява едната сестринска хроматида на метафазната хромозома (фиг. 1.).

Фиг. 1. Двете сестрински хроматиди на метафазната хромозома се разделят и се движат към полюсите вече като дъщерни хромозоми (наричаме ги анафазни хромозоми).

anafazna_hromozoma1.jpg

Разделяне на хромозомите и движението на анафазните хромозоми към полюсите по време на митоза

anafazna_hromozoma2.gif

ТЪРСЕНЕ

© 2024 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков