Анафаза

Анафаза  – (anaphase) фаза от митозата (вж. митоза). Това е фаза на разделяне и движение на хромозомите към двата полюса на делителното вретено. Всяка метафазна хромозома се разделя в центромерния участък и двете сестрински хроматиди (вече дъщерни хромозоми) се придвижват към срещуположните полюси на вретеното. Движението се осъществява благодарение на две събития: скъсяване на кинетохорните нишки и удължаване на нишките на делителното вретено.

Фиг. Анафаза: А) схема, Б) електронномикроскопска снимка

anafaza1

anafaza2

 

Фази на митозата

anafaza3.gif

 

Метафаза и анафаза

anafaza4.gif

ТЪРСЕНЕ

© 2023 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков