Амитоза

Амитоза (просто делене) (amitosis) – вид клетъчно делене при еукариотни клетки (вж. клетъчно делене). При амитоза не се образуват делителни фигури и хромозоми – клетката не излиза от интерфазното състояние и не прекратява биосинтетичната си дейност. Генетичният материал се разделя неравномерно между двете дъщерни клетки. Ядрото и клетъчното тяло се удължават и се разделят чрез прищъпване. При амитотичното делене в дъщерните клетки попада различно количество цитоплазма и генетичен материал.

Амитозата е характерно делене за полиплоидни ядра (напр. голямото ядро в чехълчето (достига до 160 n) се дели само чрез амитоза). Амитоза е и начин за бързо получаване на голям брой дъщерни клетки (напр. при паразитни едноклетъчни – малариен плазмодий).

 amitoza.jpg

Фиг. Амитоза. 1. клетъчно тяло; 2. ядро

ТЪРСЕНЕ

© 2024 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков