Активен транспорт

activen_transport.png

Активен транспорт (active transport) – транспорт на молекули и йони през клетъчната мембрана (вж. транспорт през клетъчната мембрана) срещу концентрационния градиент – от по-ниска към по-висока концентрация. Извършва се с помощта на мембранни белтъци, които си променят нативната конформация, като за това е необходима енергия (фиг. 1.).

activen_transport1.gif

Активен транспорт на К+ и Na+ през клетъчната мембрана чрез белтък-преносител (т.нар. К+Na+ помпа). Белтъкът-преносител, използвайки енергията на АТФ, изнася 3 йона Na+ и внася в клетката 2 йона К+.

activen transport2

Активен транспорт на К+ и Na+ през клетъчната мембрана чрез белтък-преносител (т.нар. К+Na+ помпа).

 

ТЪРСЕНЕ

© 2023 ПЕДАГОГ 6. Всички права запазени. Дизайн Пенко Пенков